Pages

Nak Cari Sikit Nie

Saturday, August 21, 2010

PERKEMBANGAN SEKULARISME DAN KESANNYA

PERKEMBANGAN SEKULARISME DAN KESANNYA
Perkembangan Dan Penyebabnya

Pada umumnya sekularisme telah muncul di Eropah. Lebih khusus dan tepat, sebenarnya sekularisme telah bermula di Itali pada abad pertengahan. Abad ini adalah merupakan detik yang banyak membawa perubahan terhadap perkembangan Eropah di dalam segala aspek, termasuklah perubahan sikap tehadap agama dan keagamaan masyarakat Eropah itu sendiri. Kelahiran sekularisme di saat-saat perubahan ke atas pembaharuan semula ini sememangnya telahpun diramalkan oleh beberapa orang ahli fikir dan ahli falsafah Eropah pada masa itu. Prancis Auguste Comte,salah seorang failasuf- sosiologi abad pertengahan telah meramalkan bahawa akan terjadinya suatu pertambahan ilmu dan keruntuhan agama. Manakala seorang penyair German, Fredrich Nietzsche telah meramalkan melalui tokohnya Zarahustra bahawa setidak-tidaknya untuk dunia Barat “ Tuhan telah mati “. Pendek kata para failasuf, penyair-penyair dan pengarang-pengarang barat telah menyakini akan datangnya suatu peristiwa pembebasan dari tuhan dan tanpa ikatan agama sama sekali.

Oleh kerana kedatangan suasana ini telah diyakini oleh para cendikiawan barat pada masa itu, mereka mula merasakan bahawa umat Kristian tidak akan dapat melarikan diri dari krisis agama yang akan timbul kesan daripada sekularisme. Sebagai langkah awal untuk mengelakkan dari berlakunya masalah yang mencabar masyarakat mereka ini,maka terdapat di kalangan mereka telah cuba untuk mencarai jalan bagi menyesuaikan agama Kristian dengan sekularisasi yang akan melanda mereka. Akhirnya mereka telah mendakwa bahawa sekularisme sememangnya telahpun ada dalam kepercayaan kitab Injil dan merupakan salah satu daripada ajaran kitab Injil itu sendiri. Failasuf Denmark, Soren Kiergard telah berkata. “ Kita selalu menjadi orang Kristian” sebagai tindakan penyesuaian dengan suasana yang akan melanda mereka beliau amat menyokong proses konseptualisasi kembali ajaran Kristian dan pendefinisian kenbali konsep mereka tentang Tuhan. Golongan ini telah berusaha mendapatkan dasar di dalam tafsiran-tafsiran Injil untuk menyokong dakwaan mereka. Akhirnya mereka telah menganuti satu versi Kristian yang telah disekularkan

Jika diteliti secara mendalam, sebenarnya detik inilah yang merupakan titik pertama lahirnya sekularisme. Perbuatan para cendikiawan Eropah ini jelas menunjukkan sikap mereka sendiri yang secular. Sebelum arus sekularisasi yang sebenar menimpa mereka , mereka awal-awal lagi telah menjadi masyarakat secular. Mereka telah sanggup mengetepikan soal-soal maruah agama mereka semata-mata untuk menyesuaikan agama mereka dengan keadaan yang akan berlaku sehingga mereka telah menyeleweng dari ajaran Injil yang mereka sendiri mengagungkannya dan mengikuti ajarannya di masa sebelumnya.

Antara penyebab yang menguatkan wujudnya pengaruh sekularisme adalah:

Pergolakan Dan perubahan Di Gereja

Pergolakan yang terjadi di gereja adalah merupakan salah satu factor yang amat penting yang telah membawa sekularisme di Dunia Barat. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahawa sekularisme adalah suatu fahaman yang menjauhi nilai- nilai agama dari segala aspek kehidupan, maka dengan mengkaji pergolakan yang tejadi di gereja-gereja Kristian di dunia barat, dapatlah dibongkar sebab-sebab yang membawa kepada timbulnya sekularisme. Sepanjang abad-abad sebelum menjelangnya abad keenam belas gereja merupakan satu institusi agama yang amat dihormati di kalangan masyarakat Kristian. Segala peraturan yang dikeluarkan oleh pihak Gereja tetap akan dihormati di kalangan masyarakat Kristian. Perundangan gereja berada di bawah pengaruh dan kekuasaan Paus dan Majlis Agung. Manakala golongan gereja pula dianggap sebagai golongan yang paling mulia di dalam masyarakat.

Keadaan ini telah berubah sama sekali apabila menjelangnya abad keenam belas. Sikap golongan gereja telah berubah dan penyelewengan-penyelewengan telah berleluasa dengan ketara sekali sehingga telah menjatuhkan maruah golongan gereja di kalangan masyarakat umum Kristian.Dalam suasana keruntuhan imej gereja ini, raja, putera-putera, paus, abbot, dan pendeta-pendeta Kristian telah mula mengetepikan soal-soal agama Kristian semata-mata untuk mendapatkan kekayaan.Perkembangan kemajuan binaan telah menarik minat ahli-ahli gereja kepada kehidupan secular. Mereka lebih cenderung menggalakkan perkembangan pengetahuan-pengetahuan baharu serta membina tugu-tugu uang tersergam indah dari meninggikan agama Kristian.

Tegasnya kemerosotan institusi gereja pada permulaan abad keenam belas ini adalah suatu factor yang penting menyebabkan kelahiran sekularisme di dunia BaratPerkembangan Teknologi dan Pembangunan Masyarakat

Pada abad keenam belas perkembangan teknologi, khususnya teknologi binaan dan proses pembangunan masyarakat telah berkembang pesat. Perkembanagan ini telah memberi pengaruh yang besar terhadap kelahiran sekularisme di kalangan masyarakat Kristian di dunia Barat pada masa itu.Masyarakat barat di waktu itu telah mula berlumba-lumba mengejar harta kekayaan dan serentak dengan itu mereka telah melupakan nilai-nilai agama Kristiian sedikit demi sedikit. Keadaan ini bukan sahaja mempengaruhi masyarakat awam, malah golongan gereja juga turut dipengaruhi dengan teruk sekali sehingga mereka yuerus melupakan tanggungjawab mereka tehadap agama Kristian.

Selain daripada senibina , seni drama juga telah berkembang dalam masa yang sama. Masyarakat Kristian termasuk para penditanya terus leka menimati nilai estetik yang baru muncul itu tanpa mengambil kira pandangan agama terhadap bentuk-bentuk kesenian yang mereka nikmati itu. Akhirnya mereka telah melupakan tangguangjawab mereka terhadap agama. Lorenzo De Medici merupakan seorang pendita Kristian yang sangat ketara menggemari kesenian drama dan seni bina.Beliau telah membelanjakan sejumlah besar wang untuk membina semula Gereja St. Peter di Rom agar lebih menarik. Tindakan ini menimbulkan banyak tanda Tanya di kalangan masyarakatnya. Beliau terus membina pejabat-pejabat gereja yang baru kemudiannya menjualkannya dengan sewenang-wenangnya . Beliau juga mengambil kesempatan untuk mendapatkan wang melalui surat kurnia dan cukai-cukai biasa. Maruah agama terus digadai demi mendapatkan kekayaan dan kemuliaan. Ramai Bishop dan Aabot mengabaikan tugas malah sebahagian dari pendita-pendita Kristian masyur sebagai ahli politik dan pencari wang yang suka menindas dan suka berbelanja dengan boros.

Robert Eargang, pengarang buku “Europe From the Renaissance To Waterloo’ juga ada menyebutkan di dalam buku karangannya itu bahwa faktor-faktor yang disebutkan tadi adalah diantara faktor-faktor yang telah memberi peluang kebangkitan sekularisme di dunia Barat.

Perkembangan Ekonomi Di Zaman Pembaharuan

Perkembangan ekonomi yang pesat berikutan proses pembaharuan yang berlaku pada abad pertengahan sedikit sebanyak memainkan peranannya yang tersendiri dalam membangkitkan sekularisme di dunia barat

Robert Eagang mengatakan di dalam bukunya “Europe From The Renaissance to Waterloo” bahawa sikap perekonomian masyarakat eropah yang materialistik yang diwarisi turun temurun dan sebati dengan kehidupan mereka adalah satu faktor yang penting yang menyebabkan lahirnya sekularisme di barat. Sikap ini terus mendapat rangsangan dari kebangkitan ekonomi yang pesat menyebabkan masyarakat dunia barat mengenepikan nilai-nilai agama mereka. Kedudukan Itali yang strategik di Medeterenian sangat menggalakakn perkembangan perdagangan antarabangsa

Seluruh masyarakat Kristian dari berbagai lapisan termasuklah golongan agama Kristian terus hanyut di dalam arus perkembangan sosio-ekonomi yang pesat tanpa kawalan agama.

Kelahiran Ilmu Pengaetahuan Baru

Ilmu pengetahuan berkembang dengan pesatnya di dunia barat ketika berlaku pembaharuan “Renaissance”. Berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan telah dikembangkan sepanjang tempoh itu. Kombinasi pengajaran terhadap ilmu-ilmu pengetahuan baharu, resapan-resapan pengajian klasik dan penghargaan terhadap faham berhala purba telah menimbulkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat terhadap perkembangan yang mereka alami selama ini. Keadaan ini mendorong mereka mengejar keseronokan dan kemewahan baru walaupun sangat berbeza dan bertentangan dengan ajaran Kristian dan konsep pengagungan terhadap Isa. Akhirnya ternyatalah akibat daripada kecintaan terhadap pembaharuan-pembaharuan yang berlaku dan rasa tidak puas hati terhadap pencapaian gereja,telah membawa masyarakat Eropah dan seluruh masyarakat barat kearah fahaman secularPerkembangan Bidang Astronomi

Perkembangan ilmu sains di zaman pembaharuan yang berlaku di abad pertengahan merupakan satu faktor tersendiri yang membawa kepada lahirnya sekularisme di dunia barat. Be Eugene Meelang ada menyentuh tentang punca kebangkitan sekularisme di dunia barat di dalam bukunya “ The Secularization of Modern Culture” bahawa sekularisme sains muncul di barat adalah disebabkan oleh perkembangan sains dan pemikiran yang dialami oleh masyarakat itu sendri

Perkembangan ilmu kaji bintang merupakan satu bidang kajian ilmu sains yang menimbulkan banyak krisisi di kalangan masyarakat Barat . perkembangan ilmu ini telah melahirkan ramai tokoh yang berkebolehan dalam masyarakat dan telah mengeluarkan berbagai-bagai teori baru. Teori-teori baru ini telah menimbulkan kontrovesi di kalangan gereja. Golongan gereja telah berpecah kepada dua golongan dan menghadapi masalah ini.Sebahagian dari mereka menerima perkembangan ini dengan tenang dan sebahagian lain pula tidak dapat menerimanya kerana teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli astronomi adalah bertentangan dengan agama Kristian. Golongan yang berminat dengan ilmu ini terus menumpukan perhatian kepada bidang yang diceburinya dengan sepenuhnya. Golongan paderi yang berminat dengan ilmu ini telah meninggalkan gereja. Conpenicus adalah seorang paderi bangsa Pole yang telah menumpukan sepenuh perhatian kepada ilmu astronomi dan meninggalkan terus gereja dan tugasnya yang berhubung dengan agama . Teori Corpenicus dan teori Ptolemi mengenai peredaran bumi telah menimbulkan kemarahan ahli gereja yang lain. Majlis agama Kristian telah memutuskan bahawa matahari adalah pusat alam ialah mustahil dan bida’ah, kerana bertentangan dengan ajaran kitab Injil. Manakala para saintis pula sanggup mengenepikan sama sekali ajaran agama mereka kerana kajian yang dijalankan lebih menyakini mereka.

Pengaruh Ilmu Falsafah Moden

Di samping perkembangan ilmu sains, pengaruh ilmu falsafah moden juga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kelahiran sekularisme di kalangan masyarakat barat. Perkembangan falsafah ini telah memberi kesan kepada seluruh masyarakat Kristian di dunia Barat, termasuklah golongan pendeta-pendeta agama. Penglibatan para paderi dan pendita Kristian dalam bidang falsafah telah menimbulkan rasa tawar hati di kalangan mereka terhadap urusan agama di gereja atau di biara falsafah telah menimbulkan rasa tawar hati di kalangan mereka terhadap urusan agama di gereja atau di biara mereka sendiri.Pembaharuan dan perkembangan falsafah ternyata lebih menarik perhataian mereka. Gordano Burno, seorang pentafsir berbangsa Itali telah melarikan diri dari penghidupan biara. Pada asalnya beliau adalah seorang rahib Dominika. Setelah melarikan diri dari penghidupan biara yang rakyatnya berfahaman radikal entelek. Kemudian beliau menghina ajaran agamanya sendiri. Pada pendapat beliau, agama adalah bersifat manusia, manakala mukjizat pula dianggap sebagai muslihat sihir semata-mata.

Pendekatan kedatangan pengaruh pengaruh ilmu falsafah ini telah merenggangkan lagi hubungan masyarakat dunia barat dari nilai-nilai agama yang mereka anuti.

Pengaruh Kapitalisme

Di saat-saat perkembangan , pembaharuan dan pembangunan yang pesat di dunia barat, suatu fahaman yang dikenali sebagai fahaman kapitalis telah muncul di dalam masyarakat.

Perasaan mementingkan diri mendapat keuntungan dan kebendaan meluap-luap di jiwa masyarakat dunia barat di waktu itu. Dengan tidak segan silu lagi masyarakat ini sanggup menyelewengkan penggunaan wang dan harta kekayaan gereja. Gejala ini amat ketara di kalangan pendita Kristian sendiri. Mereka mendakwa bahawa harta kekayaan gereja hendaklah digunakan untuk mendapatkan kekayaan.Masyarakat ini tidak lagi mempunyai perasaan dan kesedaran untuk memperbaiki keadaan maruah agama mereka sendiri.Bahkan segala tanggungjawab mengenai agama telah dilupakan oleh sebahagian dari golongan gereja sendiri.

Sebagimana yang diketahui sekularisme ialah ideologi bahawa urusan keduniaan seperti politik, pentadbiran dan undang-undang harus dipisahkan dari urusan keagamaan. Sekularisme juga boleh bermaksud fahaman yang menggalakkan idea atau nilai sekular dalam ruang awam atau peribadi. Mereka yang berpegang kepada fahaman ini adalah dipanggil golongan sekularis.

Secara ringkasnya sekularisme adalah memperjuangkan hak untuk bebas dari peraturan dan ajaran agama, dan kebebasan dari ajaran agama yang dipaksakan oleh pemerintah ke atas rakyat, Sekularisme juga dapat difahami sebagai sebuah negara yang bersifat neutral dalam hal-hal keagamaan, dan juga tidak memberi keistimewaan terhadap mana-mana agama. Dengan kata lain, sekularisme merujuk kepada kepercayaan bahawa kegiatan dan keputusan yang dibuat oleh manusia, terutamanya yang berkaitan politik, harus berdasarkan bukti dan fakta bukannya pengaruh agama.

Tujuan dan alasan menyokong sekularisme adalah pelbagai. Kini Di Eropah, sekularisme disokong kerana ia adala suatu pergerakan ke arah modernisasi. Sekularisme jenis ini, pada tahap sosial dan falsafah, masih mengekalkan agama rasmi negara atau sokongan rasmi yang lain. Di Amerika Syarikat, sesetengah orang berpendapat sekularisme melindungi agama daripada diganggu kerajaan, dan pada masa yang sama di peringkat sosial sekularisme tidak meluas. Di kebanyakan negara pula, pergerakan politik yang berlainan menyokong sekularisme kerana pelbagai alasan.

Sehubungan ini, fahaman terhadap sekularisme ini telah sebati dengan diri masyarakat Eropah; ia telah membawa pengaruh yang amat mendalam dalam pelbagai aspek kehidupan manusia. Dalam rangkuman aspek-aspek tersebut; aspek kehidupan manusia dan aspek pegangan agama menjadi perkara yang asas dalam mamahami pengaruh sekularisme kini.

Dalam aspek kehidupan banyak perkara yang dapat dijadikan contoh berkenaan pengaruh sekularisme ini, contohnya ialah manusia tidak lagi memandang tinggi aspek keagamaan dalam kehidupan seharian malah ia dipandang mudah. Perlakuan ini adalah tidak menjurus kepada dunia masyarakat di dunia barat sahaja, bahkan penduduk yang berada di negara yang mendukung undang-undang Islam pun sudah terpengaruh dengan ideologi sekularisme.

Bagi pandangan mereka hak-hak keagamaan adalah menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk menjalankan aktiviti harian mereka. Contohnya dapat dilihat dalam dunia barat dimana hanya segelintir sahaja penganut-penganut kristian yang mengunjungi gereja-gereja untuk beribadat yang mana ia adalah menjadi suatu identiti dalam kehidupan beragama. Contoh dalam masyarakat Islam pula: pengaruh sekularisme secara umum kini dapat dilihat apabila ada kesan yang menunjukkan bahawa ada segelintir umat islam yang melanggar perintah-perintah Allah yang mana menjadi satu kewajipan untuk meninggalkannya atau pun menghindarinya; seperti gejala tidak berpuasa di bulan Ramadhan yang mana berpuasa itu merupakan suatu kewajipan yang dituntut dalam agama Islam.

Ini menunjukkan bahawasanya individu mukallaf yang meningalkan seruan itu adalah berfikiran sekular kerana meremeh-temehkan hal-hal keagamaan. Ini membuktikan bahawasanya bagi mereka berpuasa adalah menjadi suatu beban dan tidak perlu dilaksanakan. Ini menepati dengan salah satu daripada ciri-ciri sekularisme iaitu memisahkn hal-hal keagamaan dengan hal-hal dunia. Sedangkan dalam agama Islam semua perkara yang berkaitan dengan keagamaan adalah berhubung kait dengan aktiviti kehidupan manusia dan tidak boleh dipisahkan.

KESAN SEKULARISMESebagaimana yang diketahui sekularisme telah membawa kesan yang amat mendalam dalam aspek-aspek penting kehidupan manusia. Antara aspek-aspek yang penting itu merangkumi aspek politik, perundangan, pendidikan, sosal, pemikiran dan juga aspek ekonomi.

Kesan Keatas Pemikiran Manusia

Dalam aspek pemikiran manusia khususnya di dalam Negara yang mengamalkan ajaran agama islam; ideologi sekularisme sedikit sebanyak telah meracuni pemikiran manusia. Contohnya ialah sekularisme dapat melemahkan keimanan, menggoyangkan akidah umat islam, menimbulkan keraguan terhadap nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah, mengurangkan keyakinan terhadap kekuasaan Allah, malaikat, hari kiamat atau hari pembalasan, qadha dan qadar serta Al-Quran itu sendiri.

Seterusnya ini telah mengakibatkan umat islam semakin terkeliru dengan pendapat-pendapat aliran sekular ini. Hal ini dapat diperhatikan dalam masyarakat Islam yang tinggal di negara-negara Barat khususnya. Mereka yang lemah keimanannya akan mula mempertikaikan kebenaran hal-hal keagaman yang mana mereka lebih mendasari kepada logik akal daripada melandasi sumber utama dalam agama Islam ialtu al-Quran dan al-Sunnah dalam menyelesaikan masalah mereka.

Kesan Sosial

Dalam aspek sosial pula, sekularisme telah banyak mengakibatkan berlakunya kepincangan dalam kehidupan masyarakat islam hari ini. Kesan yang paling nyata dari pemikiran sekularisme ialah perubahan dalam perwatakan individu. Perubahan perwatakan ini bermaksud, seseorang itu tidak lagi mementingkan kehidupan beragama tetapi lebih kepada menurut hawa nafsu; yang mana ia seterusnya mengakibatkan berlakunya kekosongan jiwa. Impak daripda kekosongan jiwa itu pula telah mengakibatkan moral dan akhlak para remaja khusus dalam masyarakat Islam hari ini kian runtuh. Ini mengakibatkan banyak perkara negative dan berbagai ragam krisis akhlak dan moral terus menular, dan merebak: daripada kes bosia, hamil luar nikah yang diikuti dengan pembuangan zuriat (pembuangan bayi) ke dalam tong sampah, penderaan, gengsterisme dan vandalisme, rogol, sumbang mahram, ketagihan dadah, hinggalah kepada mat rempit dan selainnya.

Pelbagai kes jenayah berlaku turut melibatkan kes Juvana. Dalam tahun 1995 ,1,895 kes melibatkan Juvana. Daripada jumlah itu 406 kes curi kenderaan atau (21.42 peratus), lain-lain kecurian 451 kes (23.80%), pecah rumah malam hari 324 kes (17.10%), curi dalam bangunan atau orang gaji 277 kes (14.62%), mendatangkan kecederaan 154 kes (8.13%), pecah rumah siang hari 148 kes (7.81%), rogol 70 kes (3.70%) dan samun 58 kes (3.06%). Perangkaan-perangkaan yang menggerunkan ini menyerlahkan kepada kita betapa seriusnya krisis akhlak yang melanda remaja di negara masyarakat ketika ini.

Di dunia barat,amalan berfesyen seperti punk dan skinhead telah menjadi kebiasaan bagi pemuda-pemudi mereka.selain itu amalan hubungan bebas juga telah menjadi kebiasaan bagi mereka kerana mereka telah tidak berpegang kepada agama mereka yang tidak menggalakkan perlakuan-perlakuan seperti itu.Ini membawa makna bahawasanya pemikiran sekularisme telah meracuni dan telah membunuh pemikiran masyarakat kini.Kesan dalam politik

Dalam lapangan politik pula sekularisme seakan-akan menjadi ikutan Negara-negara lain untuk membangunkan Negara mereka dengan mengambil contoh Negara sekular Turki pimpinan Mustafa Kamal Atartuk.Melingkari sejarah penubuhan Negara Turki Sekular,pada awalnya Mustafa Kamal Atartuk agak berhati-hati untuk melakukan pembaharuan yang mana boleh membangkitkan kemarahan umat Islam apabila menyentuh soal agama,namun beberapa reformasi radikal yang dilaksanakannya turut membabitkan keutuhan islam dalam urusan politik atau pentadbiran. Ini termasuklah langkahnya yang memansuhkan Kementerian Kehakiman Syariah dan digantikan dengan Badan Kehakiman Sivil yang disesuaikan daripada Sistem Perundangan Sivil Swiss,undang-undang Jenayah Itali dan Undang-Undang Jerman.Ini adalah salah satu contoh kesan sekularisme dalam Negara islam.Ini kerana undang-undang sivil ini jelas bertentangan dengan undang-undang Syariah apabila urusan yang berkaitan dengan umat islam disempitkan ruang lingkupnya menjadi urusan yang bersifat peribadi.Tujuan utama politik yang didasari oleh sekularisme hanyalah untuk mendapatkan kekayaan dan juga kemegahan di sisi manusia sejagat,ini dapat dilihat kerana daripada sekularlah lahirnya kapitalisme yang mana tujuan utama kapitalisme ialah untuk mengaut sebanyak mana kekayaan yang ada di muka bumi ini.Hal ini adalah sangat bertentangan dengan politik yang dianjurkan oleh agama Islam yang mana tujuan utama politik adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia dan Islam memandang jawatan sebagi seorang pemimpin itu adalah amanah daripada Allah dan juga merupakan tugas seorang khalifah Allah

Kesan dalam aspek pendidikan

Dalam aspek pendidikan pula,sebagaimana yang diketahui,ajaran agama islam mampu membentuk penganutnya kearah insan yang rabbani dan kamil.Hal ini bertentangan dengan secular kerana pemikiran sekular hanyalah mengambil berat hal-hal berkaitan dengan keduniaan.Contohnya adalah belajar kerana untuk mendapatkan pangkat dan kekayaan dan bukannya belajar kerana untuk menuntut ilmu untuk melaksanakan kewajipan sebagai seorang muslim.Pendidikan sekular ini kemudiannya membentuk sistem dualisme.secara umumnya dualisme bermaksud “teori yang berasaskan dua dasar yang berlainan” manakala dalam aspek pendidikan pula,dualisma bermaksud pengasingan di antara ilmu agama dengan ilmu selain agama.Pengasingan ini telah dapat dilihat dengan jelas di sekolah-sekolah di negara ini. Menurut Abdul Halim Ramli (Pensyarah UITM Segamat Johor) Dualisme dalam Pendidikan ditakrifkan sebagai berikut :

wujudnya dua sistem pendidikan yang berbeza iaitu sistem pendidikan tradisional Islam dan sistem pendidikan moden. Sistem pendidikan tradisional Islam lebih menumpukan perhatiannya terhadap ilmu-ilmu keagamaan semata-mata dengan mengabaikan ilmu-ilmu moden. Manakala sistem pendidikan moden hanya menitikberatkan ilmu-ilmu moden dengan mengabaikan ilmu-ilmu keagamaan (http://www.slideshare.net/realkamy/dualisme-pendidikan)

selain itu,sekularisme jug mengakibatkan banyak penyelewengan fakta dalam sejarah islam dan mengagungkan sejarawan barat. Contohnya ialah berkenaan dengan pergerakan cakerawala iaitu matahari.Pendapat teori barat yang mengatakan bahawasanya matahari tidak bergerak dan tetap telah merebak ke seluruh pelusuk dunia dan sehingga sekarang pandangan itu masih digunakan dalam pembelajaran di sekolah-sekolah di seluruh dunia.Sebenarnya pendapat ini adalah bertentangan dengan ketentuan Allah yang mana telah dinyatakan di dalam al-quran bahawasanya matahari turut beredar mengikut paksinya dengan keizinan Allah.bukti yang jelas dapat dirujuk di dalam surah Yasin iaitu

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقديرالعزيز العليم

Dan matahari berjalan di tempat peredarannya.Demikian ketetapan (Allah) Yang Maha perkasa,Maha Mengetahui.( Surah yasin ayat 38)Melaui ayat tersebut,maka dapatlah disangkal pendapat barat tersebut.Ini menunjukkan bahawa aspek pendidikan dunia telah diracuni oleh pendapat-pendapat barat yang tenyata menyimpang daripada ajaran agama Islam.

Kesan Dalam Perundangan

Dari segi perundangan pula,para sekulis telah dengan sewenang-wenangnya merubah corak perundangan di Negara islam demi untuk mencapai matlamat sekular mereka iaitu dengan penggantian undang-undang Islam kepada sistem perundangan Barat .Ini adalah bertujuan untuk memalapkan syiar Islam di muka bumi ini.Ini dapat dilihat dengan contoh yang sangat jelas apabila dirujuk kepada sejarah pensekularan Turki oleh Mustafa Kamal Atartuk.Ini kerana Mustafa Kamal telah memepersoalkan undang-undang pemakaian tudung oleh wanita.Baginya bertudung adalah telah ketinggalan zaman dan telah mengakibatkan berlakunya kemunduran.Ini sebagaiman kata-katanya:

In some places I have seen woman who put a piece of cloth or a towel or something like it over their heads to hide their faces.What are the meaning and sense of this behavior? Gentleman,can the mother and daughter of a civilized nation adopt this strange manner,this barbarous posture? It is a spectacle that makes the nation an object of ridicule. It must be remedied at once. (Mohammad Redzuan Othman dan Mashitah sulaiman,Tradisi Ilmu,Islam Dan Politik Di Turki: 6.)

Ini menunjukkan pemikiran secular dalam perundangan adalah amat bercanggah dengan syariat islam.Selain itu Undang-undang Sivil juga seterusnya turut memperuntukkan hak yang sama rata di antara lelaki dan perempuan dalam pewarisan harta dan perkahwinan.Amalan poligami diharamkan dan kaum wanita diberikan hak dalam urusan perceraian.Perkhwinan pula perlu didaftarkan mengikut undang-undang dan amalan tradisi mengikut ajaran islam,iaitu upacara majlis akad nikah hanya dijadikan sebagai pilihan

Kesan Dalam Ekonomi

Dalam aspek ekonomi pula, dengan wujudnya sekularisme,maka wujudlah dua sistem ekonomi baru iaitu ekonomi kapitalis dan juga ekonomi sosialis yang mana tujuannya adalah bermatlamat untuk mendapatkan kekayaan semata-mata ataupun materialistik.Alasan mereka adalah untuk menyediakan tempat-tempat khas untuk mengadakan kegiatan maksiat.Bagi mereka tempat-tempat berhibur seperti,disko dan pub adalah menjadi sumber kewangan bagi sesebuah negara.Dalam pelaksanna kedua-dua sistem oekonomi ini,golongan atasan biasanya akan mendapat habuan kekayaan yang diingini manakala golongan bawahan akan mendapat kesengsaraan kerana kesempitan hidup.Perkara ini amat dititikberatkan oleh agama islam iaitu,islam mengajar umatnya agar sama taraf iaitu dengan cara membayar zakat.Antara sistem yang digubal dalam sekular ialah konsep riba. Riba bukanlah suatu yang baru. Ianya sudah lama dipraktikkan sejak dahulu lagi. Sebenarnya riba inilah yang membantut pertumbuhanekonomi manusia. Ianya diibaratkan sebagai lintah yang menghisap darah manusia di mana akhirnya sisa-sisa hidup peminjam hutang secara riba terpaksa dihambakan kepada tuanpunya harta tersebut yang semakin lama semakinbertambah hutangnya apabila bayarangagal diselesaikan dalam tempohnya.

Di zaman tamadun Romawi misalnya apabila kaum wanita berkuasa dalam bidang ekonomi,

mereka meminjamkan wang kepada suami mereka dengan kadar bunga yang tinggi dan

akhirnya suami mereka menjadi hamba kepada mereka. Oleh kerana soal dunia sahaja yang

dipentingkan maka kehidupan sekular ini hanya berpijak kepada memberi keseronokan

peribadi sahaja dengan segala apa yang boleh didapati dengan segala cara yang ada. Inilah

asas yang membezakan antara ekonomi Islam dengan secular.Golongan sekular ini

menggunakan apa sahaja demi kepentingan material mereka. Sebagai contoh duit dolar

Amerika syarikat pada tahun 1970 di zaman Presiden Nixon sebenarnya mencipta kejatuhan

nilai yang teruk tetapi telah diisytiharkan sebagai setara dengan nilai emas.

Ini bermakna wang dolar tidak lagi disandarkan kepada emas bahkan pengeluaran wang

dolar bukannya di bawah pengendalian Bank Negara tetapi diberikan kepada pihak swasta

untuk mencetak wang iaitu Federal Reserve Bank tidak seperti di negara-negara lain

diseluruh dunia yang di bawah pengendalian Bank Negara.

( http://www.scribd.com/doc/2163104/Sistem-ekonomi-Islam-dan-sistem-ekonomi-konvensional)

Kesan Terhadap AkidahSekularisme memang menyalahi akidah dari sudut Rububiyyah dan Uluiyyah dan ia boleh membawa kepada terbatalnya syahadah. Tetapi kita tidak boleh menghukum secara sewenang-wenangnya terhadap orang yang berfahaman sekular. Ia mestilah disabitkan melalui pertuduhan di mahkamah melalui proses perundangan. Fahaman ini mengancam institusi-institusi Islam.Menurut fatwa mufti turki yang terakhir,ajaran sekular memang bertentangan dengan akidah islam. Ia berlaku dalam masyarakat Turki di bawah pimpinan kamal atartuk. Natijah akhir terhadap fahaman sekular ini ialah berlakunya murtad di kalangan umat Islam dalam masyarakat, ianya tidak ditentang oleh pihak berkuasa atau pemerintah. Orang yang menganut fahaman sekular ini ibarat mati sebelah jiwanya. Fahaman ini tidak boleh menjadi dasar negara.

Islam itu adalah yang tertinggi. Agama atau sistem hidup yang diakui disisi Allah hanyalah islam. Allah menyatakan bahawa Dia telah melengkapkan sistem hidup manusia. Oleh itu fahaman sekular memang bercanggah dengan akidah islam keran ianya memisahkan antara agama dan dunia dan telah memecahkan kesyumulan sistem hidup islam sedangkan akidah itu mewujudkan kesatuan. Sekularisme akan mengakis kesepaduan Islam sehingga ia dilihat tidak berkait antara satu sama lain. Dalam keadaan tertentu ia akan mengakis akidah seluruhnya. Kalua kita keluarkan aspek-aspek kehidupan daripada aianya akan terjejas.Dalam Islam, akidah merupakan dasar utama dalam kehidupan manusia dan ia bertolak daripada titik tersebut. Apabila berlaku pemisahan, seolah-olah roh telah dicabut daripada badan manusia. Ketika itu manusia hanya bersifat material semata-mata sedangkan roh itu merupakan kekuatan dalam diri.

Seseorang yang berfahaman sekular mengatakan pasti akan Islam dan politik itu berasingan. Dia telah memperlekehkan islam seolah-olah Islam itu tidak lengkap dan islam itu untuk ibadat, masjid, umrah, ziarah dan sebagainya. Percakapannya membuktikan dia berfahaman bahawa Islam bukan ad-Din Cuma sebagai agama dalam fahaman barat. Agama dalam fahaman barat ialah agama berkaitan dengan sembahyang, puasa dan sebaginya. Maknanya sekularisme itu sudah terpisah daripada agama yang bersifat wahyu.Tumpuannya tidak lagi kepada tradisi agama, nilai dan nubuwwah. Sepatutnya skema hidup orang Islam ialah merialisasikan seluruh kehidupan ini sebagai hamba Allah dengan mengikut segala perintahnya.

Antara sebab lain fahaman sekular bertentangan dengan akidah islam keran politik sekular ini menjadikan pemikiran manusia bersifat autoriti sedangkan akidah islam pula menjadikan wahyu Allah itu yang berautoriti.Di sinilah politik sekular beretntangan degan akidah.Manusia yang berfahaman sekular tidak akan menerima akidah dan Syariah Allah keran mereka merasakan diri mereka lebih berautoriti untuk melaksanakan apa jua yang dihajati.Ini adalah satu fahaman yang sangat bertentangan dengan akidah Islam.

Apabila manusia menganggap akal itu boleh menyelesaikan segala sesuatu dengan tidak perlu patuh kepada Allah dan al-Quran,dengan sendirinya dia akan menafikan al-Quran itu berautoriti. Apabila al-Quran ditolak sebagai sesuatu yang berautoriti akan wujud percanggahan akidah sebab selam ini kita mengatakan Allah Maha Bijaksana dan Maha Berkuasa mentadbir alam ini.Selama ini kita akui perlantikan para rasul untuk memimpin manusia berdasarkan al-quran lalu kita nafikan wahyu Allah itu yang lebih berautoriti. Menafikan autoriti itu bermakna membatalkan akidah yang selama ini kita percaya salah satu daripada rukun iman yang enam. Fahaman sekular mementingkan soal lojik akal. Sedangkan dalam islam akal kita gunakan jika dalil naqli tidak ada. Penolakan terhadap naqli inilah yang menyalahi akidah

Apabila sekular bermakna kita menafikan peranan agama sedangkan Islam ini mentadbir kehidupan. Oleh itu kita janganlah mengambil agama sekadar untuk membenarkan tindakan kita. Maksudnya apabila kita terdesak barulah kita mahu merujuk kepada agama . Sepatutnya agama diambil untuk memandu hidup kita bukan menyokong tindakan kita. Sesuatu musibah tidak akan berlaku melainkan keran kelalaian manusia. Menurut kata mufti Kemboja, baka Allah akan datang apabila manusia meletakkan al-Quran dan hadis di tempat yang tidak layak bagi Allahdan Rasulnya.

Menurut Mohd Kamal Hassan, pandangan hidup yang cenderung kepada sekularisme (pemisahan urusan agama dari urusan hidup duniawi) dan sekularisasi (proses menuju sekularisme) bila ia wujud dalam diri seorang muslim ia menjadi suatu kontradikasi yang mutlak, yang tentunya berpunca dari miskonsepsi tentang islam dan sekularisme sekaligus. Sesungguhnya secular dan segala bentuk oenggunaannya termasuk fahaman yang digelar sekularisme adalah bertentangan dengan islam, bagaimanapun ditilik pengertiannya.

Boleh dikatakan semua orang berpendapat fahaman politik secular bertentangn dengan islam dan member kesan terhadap akidah. Cuma yang berbeza Cuma hujah-hujahnya sahaja. Walaubagaimanapun ada juga yang berpendapat bahawa jika fahaman tersebut diambil sebagai dokok tambah ia tidak akan menjadi apa-apa kesalahan. Yang tidak mahu adalah semuanya secular.

Contohnya Negara Turki. Asalnya turki itu Islam kemudian terus hilang islam dan menjadi secular. Sekular hanyalah sebagi tokok tambah untuk kita dapat mengikuti perkembangan semasa. Kedua, berpendapat kesan fahaman politik secular terhadap akidah muslim mestilah dilihat pada tahapnya. Kalu tahapnya menolak agama, itu memang merosakkan akidah. Hari ini kita masih belum Nampak orang menolak agama secara terang-terangan.

Jika kita mengambil fahaman secular sebagi tokok tambah bererti kita menafikan Islam sebagi ad-Din yang lengkap dan menyeluruh. Seolah-olah apa yang ada dalam Islam belum mencukupi dan lengkap, maka untuk melengkapkannya mestilah ditambah dengan secular.Dengan mengambil secular bererti kita telah mengurangkan atau membataskan ajaran agama islam yang lengkap dan sempurna dalam seluruh aspek kehidupan manusia keran secular hanya mengizinkan kita mempraktikkan ajaran agama yang bersifat peribadi iaitu berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah sahaj seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain lagi.Seseorang yang berfahaman secular sebenarnya tanpa disedari telah menolak sebahagian daripada ajaran agama Islam . Menolak sebahagian ajaran agam bererti menolak al-Quran. Sedangkan kita mesti beriman dan beramal dengan seluruh ajaran yang terkandung di dalam al-quran.Kesimpulan

Kemusnahan identity masyarakat Islam kesan penjajahan Barat menyebabkan berlakunya kelesuan umat sehingga mendorong munculnya gerakan kesedaran masyarkat.Kepimpinan gerakan umat Islam semakin sedar bahawa umat Islam perlu kembali semasa zaman keagungannya sebagai pendekatan bagi membebaskan ummah daripada segala belenggu kejumudan dan kemunduran.Pelbagai cara telah digunakan oleh umat Islam yang prihatin bagi menimbulkan kesedaran ini.Sebahagian yang lin pula menggunakan pndekatan pendidikan dan pembangunan insane.

Walaupun kesedaran ini mencul sejak akhir abad ke-19,namun gelombangnya hanya dirasai menjelang awal tahun 1970-an dengan inisiatif yang diambil oleh sekumpulan masyarakat Islam untuk melibatkan diri dalam harakah atau gerakan yang cuba membawa perubahan yang menyeluruh dalam masyarakat.Pendekatan melalui gerakan yang dilakukan mengambil pelbagai bentuk.Ada gerakan Islam yang mengambil pendekatan politik untuk melakukan perubahan, manakala ada yang ,mengambil pendekatan bukan politik dengan berusaha melakukan perubahan melalui pendidikan atau pembinaan rohani.

Melaui pendekatan politik, gagasan pemikiran Islam mula diperkenalkan kepada masyarakat yang meletakkan aspek moral, akhlak dan agama sebagai kerangka utama pembangunan Negara dan membina identity bangsa moden yang cemerlang.Melalui pendekatan politik juga, wawasan yang menitikberatkan pencapaian masyarakat dalam pembangunan ekonomi, teknologi, dan budayaturut diperkenalkan kepada masyarakat.

Dalm perkembangan politik, Islam sentiasa menjadi factor pencetus kebangkitan massa dalam usaha memartabatkan peradaban Islam sepertimana kejayaan yang pernah dicapai oleh bangsa Turki ketika menerajui kepimpinan Daulah Uthmaniyah.Sokongan masyarakat terhadap pertubuhan politik yang cenderung kepada Islam tidak hanya tertumpu kepada mesej dan gagasan yang dibawa oleh parti yang terlibat, bahkan juga keprihatinan parti tersbut terhadap kehendak semasa masyarakat yang inginkan perubahan, khususnya kea rah pemulihan prasarana social dan kestabilan ekonomi Negara yang lebih baik.Masyarakat juga percaya bahawa kumpulan yang berpegang kepada Islam boleh disandarkan kepercayan untuk melaksanakan amanah mengurus Negara dengn baik dan membawa keadilan kepada semua.Kepercayaan ini dibuktikan oleh mereka melalui peratusan undi yang diberikan oleh mereka kepada kumpulan Islamis setiap kali pilhan raya diadakn.

Parti-parti berhaluan Islam yang muncul slih berganti telah memperlihatkan kematangan mereka dalam menangani situasi politik semasa dan dasar perlembagaan Negara. Sikap prakmatis mereka dalam mengetengahkan isu berkaitan agama dan pembangunan masyarakat dalh simbolik kepada kejayaan Islam dalam proses demokrasi

Namun begitu, kemunculan prti politik berhaluan Islam sering menimbulkan keresahan di kalangan pihak berkuasa kerana dikatakan mampu menggugat perlembagaan yang sedia ada dalm Negara tersebut yang selama ini sangat setia kepada dasar Barat.

Penyertaan kumpulan yang beraspirasikan Islam dalam politik mampu menggugat kedudukan dasar secular Negara.Ini menyebabkan pihak pemerintah enggan menyerahkan tampuk pemerintahan dan member laluan selesa kepada golongan tersebut demi menjaga status quo dan kepentingan mereka.Kumpulan Islamis terbukti berjaya melalui proses demokrasi dan membuktikan kemampuan mereka mentadbir Negara dengan baik.Kumpulan Islamis juga sering dilabelkan dengan gerakan fundamntlis agama yang turut disenaraikan di antra ancman terbesar kepada dasar sekular dan kestabilan Negara.Ini digunakan oleh pemerintah tenterabagi mengukuhkan alas an mereka menyekat sebarang aktiviti politik dan peluang kumpulan Islamis mendapt kuasa melalui proses politik.

Kemusnahan identity masyarakat Islam kesan penjajahan Barat menyebabkan berlakunya kelesuan umat sehingga mendorong munculnya gerakan kesedaran masyarkat.Kepimpinan gerakan umat Islam semakin sedar bahawa umat Islam perlu kembali semasa zaman keagungannya sebagai pendekatan bagi membebaskan ummah daripada segala belenggu kejumudan dan kemunduran.Pelbagai cara telah digunakan oleh umat Islam yang prihatin bagi menimbulkan kesedaran ini.Sebahagian yang lin pula menggunakan pndekatan pendidikan dan pembangunan insane.

Walaupun kesedaran ini mencul sejak akhir abad ke-19,namun gelombangnya hanya dirasai menjelang awal tahun 1970-an dengan inisiatif yang diambil oleh sekumpulan masyarakat Islam untuk melibatkan diri dalam harakah atau gerakan yang cuba membawa perubahan yang menyeluruh dalam masyarakat.Pendekatan melalui gerakan yang dilakukan mengambil pelbagai bentuk.Ada gerakan Islam yang mengambil pendekatan politik untuk melakukan perubahan, manakala ada yang ,mengambil pendekatan bukan politik dengan berusaha melakukan perubahan melalui pendidikan atau pembinaan rohani.

Melaui pendekatan politik, gagasan pemikiran Islam mula diperkenalkan kepada masyarakat yang meletakkan aspek moral, akhlak dan agama sebagai kerangka utama pembangunan Negara dan membina identity bangsa moden yang cemerlang.Melalui pendekatan politik juga, wawasan yang menitikberatkan pencapaian masyarakat dalam pembangunan ekonomi, teknologi, dan budayaturut diperkenalkan kepada masyarakat.

Dalm perkembangan politik, Islam sentiasa menjadi factor pencetus kebangkitan massa dalam usaha memartabatkan peradaban Islam sepertimana kejayaan yang pernah dicapai oleh bangsa Turki ketika menerajui kepimpinan Daulah Uthmaniyah.Sokongan masyarakat terhadap pertubuhan politik yang cenderung kepada Islam tidak hanya tertumpu kepada mesej dan gagasan yang dibawa oleh parti yang terlibat, bahkan juga keprihatinan parti tersbut terhadap kehendak semasa masyarakat yang inginkan perubahan, khususnya kea rah pemulihan prasarana social dan kestabilan ekonomi Negara yang lebih baik.Masyarakat juga percaya bahawa kumpulan yang berpegang kepada Islam boleh disandarkan kepercayan untuk melaksanakan amanah mengurus Negara dengn baik dan membawa keadilan kepada semua.Kepercayaan ini dibuktikan oleh mereka melalui peratusan undi yang diberikan oleh mereka kepada kumpulan Islamis setiap kali pilhan raya diadakn.

Parti-parti berhaluan Islam yang muncul slih berganti telah memperlihatkan kematangan mereka dalam menangani situasi politik semasa dan dasar perlembagaan Negara. Sikap prakmatis mereka dalam mengetengahkan isu berkaitan agama dan pembangunan masyarakat dalh simbolik kepada kejayaan Islam dalam proses demokrasi

Namun begitu, kemunculan prti politik berhaluan Islam sering menimbulkan keresahan di kalangan pihak berkuasa kerana dikatakan mampu menggugat perlembagaan yang sedia ada dalm Negara tersebut yang selama ini sangat setia kepada dasar Barat.

Penyertaan kumpuln yang beraspirasikan Islam dalam politik mampu menggugat kedudukan dasar secular Negara.Ini menyebabkan pihak pemerintah enggan menyerahkan tampuk pemerintahan dan member laluan selesa kepada golongan tersebut demi menjaga status quo dan kepentingan mereka.Kumpulan Islamis terbukti berjaya melalui proses demokrasi dan membuktikan kemampuan mereka mentadbir Negara dengan baik.Kumpulan Islamis juga sering dilabelkan dengan gerakan fundamntlis agama yang turut disenaraikan di antra ancman terbesar kepada dasar sekular dan kestabilan Negara.Ini digunakan oleh pemerintah tenterabagi mengukuhkan alas an mereka menyekat sebarang aktiviti politik dan peluang kumpulan Islamis mendapt kuasa melalui proses politik.

2 comments:

 1. DEKLARASI PERANG KHILAFAH ISLAM
  Bismillahir Rahmanir Rahiim
  Dengan Memohon Perlindungan dan Izin
  Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
  Rabb Pemelihara dan Penguasa Manusia,
  Raja Manusia yang Berhak Disembah Manusia.
  Rabb Pemilik Tentara Langit dan Tentara Bumi


  Pada Hari Ini : Yaumul Jum'ah 6 Jumadil Akhir 1436H
  Markas Besar Angkatan Perang
  Khilafah Islam
  Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Mengeluarkan Pengumuman kepada
  1. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Afrika
  2. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Eropa
  3. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Asia
  4. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Asia Tenggara
  5. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Amerika
  6. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Australia
  7. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di Kutup Utara
  8. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di Kutup Selatan
  9. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) diseluruh Dunia


  PENGUMUMAN DEKLARASI PERANG SEMESTA
  Terhadap Seluruh Negara yang Tidak
  Menggunakan Hukum Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW.
  Perang Penegakkan Dinuel Islam ini Berlaku disemua Pelosok Dunia.


  MULAI HARI INI
  YAUMUL JUM'AH 6 JUMADIL AKHIR 1436H
  BERLAKULAH PERANG AGAMA
  BERLAKULAH PERANG DINUL ISLAM ATAS DINUL BATHIL
  BERLAKULAH HUKUM PERANG ISLAM DISELURUH DUNIA
  MEMBUNUH DAN TERBUNUH FISABILILLAH


  “Dan BUNUHLAH mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan USIRLAH mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikanlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”
  (Q.S: al-Baqarah: 191-193).


  BUNUH SEMUA TENTARA , POLISI, INTELIJEN , MILISI SIPIL ,HAKIM DAN
  BUNUH SEMUA PEJABAT SIPIL Pemerintah Negara Yang Memerintah dengan Hukum Buatan Manusia (Negara Kufar).

  BUNUH SEMUA MEREKA-MEREKA MENDUKUNG NEGARA-NEGARA KUFAR DAN MELAKUKAN PERMUSUHAN TERHADAP ISLAM.
  JANGAN PERNAH RAGU MEMBUNUH MEREKA sebagaimana mereka tidak pernah ragu untuk MEMBUNUH, MENGANIAYA DAN MEMENJARAKAN UMMAT ISLAM YANG HANIF.

  INTAI, BUNUH DAN HANCURKAN Mereka ketika mereka sedang ada dirumah mereka jangan diberi kesempatan lagi.
  GUNAKAN SEMUA MACAM SENJATA YANG ADA DARI BOM SAMPAI RACUN YANG MEMATIKAN.

  JANGAN PERNAH TAKUT KEPADA MEREKA, KARENA MEREKA SUDAH SANGAT KETERLALUAN MENENTANG ALLAH AZZIZUJ JABBAR , MENGHINA RASULULLAH SAW, MENGHINA DAN MEMPERBUDAK UMMAT ISLAM.
  BIARKAN MEREKA MATI SEPERTI KELEDAI KARENA MEREKA ADALAH THOGUT DAN PENYEMBAH THOGUT

  HANCURKAN LULUHKAN SEMUA PENDUKUNG PEREKONOMIAN NEGARA-NEGARA KUFAR DARI HULU HINGGA HILIR


  HANYA SATU UNTUK KATA UNTUK BERHENTI PERANG,
  MEREKA MENYERAH DAN MENJADI KAFIR DZIMNI.
  DAN BERDIRINYA KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH.
  KHALIFAH IMAM MAHDI.

  Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

  Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.
  Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu),
  maka tidak ada permusuhan (lagi),
  kecuali terhadap orang-orang yang zalim.
  Al-Baqarah : 192-193

  SAMPAIKAN PESAN INI KESELURUH DUNIA,
  KEPADA SEMUA ORANG YANG BELUM TAHU ATAU BELUM MENDENGAR
  MARKAS BESAR ANGKATAN PERANG
  KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU
  PANGLIMA ANGKATAN PERANG PANJI HITAM
  Kolonel Militer Syuaib Bin Sholeh

  ReplyDelete